Игри за деца и юноши

Регистирайте вашето дете за някое от планираните събития за най-малките. Игрите ще бъдат водени от добворолци. Децата Ви ще бъдат в сигурни ръце. Вашето присъствие не е необходимо.