За състезанието / About

Runners of Ruse организира любителско състезание по бягане в района на поддържан резерват „Сребърна“ по случай 70 годишнината от обявяването на парка за резерват от национално значение. Събитието ще се проведе на 07.10.2018г. ( неделя ), а дисциплините са :

Runners of Ruse is organizing an amateur running race near Srebarna Nature Reserve, to celebrate the 70-year anniversary of the park’s designation as a reserve of national significance. The event will take place on Sunday, 7 October 2018, and the distances are as follows:

 • 3км – индивидуално
 • 3км – за деца до 7г ( включително ) с придружител
 • 7км – индивидуално
 • 13км – индивидуално
 • 21км – индивидуално
 • 3km – individually
 • 3km – for children up to and including 7 years of age, with a guardian
 • 7km – individually
 • 13km – individually
 • 21km – individually

Събитието е с партньорството на РИОСВ – Русе към министерството на околната среда и водите.

A partner of the event is Regional Inspectorate of Environment and Water – Ruse with the Bulgarian Ministry of Environment and Water.

Трасета

Дистанциите преминават през разнообразен терен, който включва предимно насипен път, коларски пътища и туристически пътеки.

Routes

The routes pass through various terrain, and are mostly on gravel roads, wide dirt roads, and trails.

Старт/финал

Старт/финалът е пред посетителския център на биосферен парк „Сребърна“

Location

The start/finish area is situated in front of the Reserve’s Visitor Center.

Дата и час

Стартът на всички дистанции ще бъде даден в 10ч на 07.10.2018г.

Time and date

All runners will start simultaneously at 10 a.m. on 7 October 2018.

Условия за участие

 • Попълнена декларация за участие на собствена отговорност (ще се попълва на старта по време на регистрацията)
 • Предварително запознаване с трасето от предоставената от организаторите информация.
 • Здравословно и физическо състояние, отговарящи на сложността и трудността на трасето
 • Заплатена стартова такса

Participation requirements:

 • Signed declaration of waiver of responsibility (filled out and submitted before the start)
 • Familiarizing of the participants with the provided information, including the race course, before the event
 • Good health and physical fitness corresponding to the course’s level of difficulty
 • Paid entry fee

Стартовата такса включва

 •  Времеизмерване
 •  Стартов номер
 •  Фланелка на събитието ( за 7, 13 и 21км )
 •  Сувенир с логото на събитието ( за 3км индивидуално и дете с придружител )
 •  Медал за всеки завършил
 •  Храни и напитки на подрепителните пунктове
 •  Снимки от събитието
 •  Достъп до посетителския център на биосферен парк „Сребърна“

The entry fee covers:

 • Timing
 • Bib number
 • A t-shirt of the event (for 7, 13, and 21km)
 • A souvenir with the event’s logo (for 3km – individually and with a guardian)
 • A finisher’s medal
 • Food and drinks at the aid stations
 • Photos of the event
 • Free access to Srebarna Nature Reserve’s Visitor Center

Класиране и награди

Всяка дисциплина ще има отделно класиране, като медали и материални награди са предвидени на първите трима мъже и жени във всяка дисциплина. За дистанция 3км ( индивидуално и с придружител ) ще има класация за деца до 10г ( ненавършени )

Awards and ranking

Each separate event will have its own ranking. The first three men and women for each distance will receive special medals and material awards. For the 3km event (individually and with a guardian), there will be a separate ranking for children under the age of 10.

Такси за участие

Дисциплинадо 24.09.2018г25.09.2018г – 05.10.2018г
3км – индивидуално11лв16лв
3км – дете с придружител16лв21лв
7км – индивидуално16лв21лв
13км – индивидуално26лв35лв
21км – индивидуално36лв45лв

Entry fees

Eventbefore 24.09.2018from 25.09.2018 to 05.10.2018
3km – individually11 BGN16 BGN
3km – children with a guardian16 BGN21 BGN
7km – individually16 BGN21 BGN
13km – individually26 BGN35 BGN
21km – individually36 BGN45 BGN

Транспорт

Предоставя се възможност за организиран транспорт Русе-Сребърна-Русе. Цената на двупосочен превоз е 8лв, като се заявява чрез формата за регистрация. Участници, които са заявили дисциплина 3км дете с придружител, заплащат една такса за превоз.

Transportation

There will be organized transportation from Ruse to and from Srebarna. Tickets are available through the registration form, and cost 8 BGN each. Participants of the 3km children with a guardian event pay only for a single ticket.

За организатора

Организатор на събитието е КБС “ Нещо бързо“ – Русе. Сдружение, което организира ежеседмични отворени бегови тренировки в гр. Русе и  любителски състезания в Русе и региона.

Банкова сметка: BG48UNCR70001523294190, BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк

About the event organizer

Srebarna Trail Run is put on by [Runners of Ruse], which also organizes weekly group runs and other races in and near Ruse.

IBAN: BG48UNCR70001523294190, BIC: UNCRBGSF UniCredit Bulbank