Стълбове

Основни стълбове на  организацията

 

  1. Ежеседмични събития/тренировки, целящи да подобрят физическата култура и да приобщят нови хора. Достъпни и отворени към всеки, който желае да се включи

 

  1. Регулярни състезания ( на всеки 1-3 месеца ) по бягане на асфалт или пресечен терен. Достъпни за всички, които да се провеждат в разнообразни формати и локация в и около Русе. Дистанции позволяващи участие на напълно начинаещи.

 

 

  1. Социална дейност – Подобряване на градската среда и достъпност до масов спорт. Контакт с местни власти за решаване на съществуващи проблеми. Усвояване и облагородяване на части от града и областта за спортни прояви или туризъм. Дейности целящи да разпространят добри практики за активен, здравословен и екологичен начин на живот. Други.