Клуб

Runners of Ruse ( КБС” Нещо Бързо” ) е основан на 16.05.2018г. в гр. Русе от

 • Велизар Ташев
 • Чавдар Черников
 • Поли Иванова
 • Виктор Величков
 • Деян Герасимов
 • Ани Герасимова
 • Калоян Маринов
 • Денка Абрашева
 • Свилен Манев

На 24.06.2020г. се проведе управителен съвет на сдружението, който взе решение за приемане на 4-ма нови редовни члена:

 • Иво Русев
 • Калоян Начев
 • Евгения Аврамова-Стоянова
 • Пламен Стоянов